טרשת רב מערכתית 15.11.2020

כיצד משפיע ניתוח החלפת מפרק ירך על חולי טרשת רב מערכתית?

במחקר נבדק כיצד טרשת רב מערכתית משפיעה על השימוש במערכת הבריאות ועל שיעור הסיבוכים בעקבות ניתוח החלפת מפרק ירך

מטרת המחקר היתה לבדוק האם תוצאים לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך השתנו אצל חולי טרשת רב מערכתית. במסגרת המחקר, זיהו החוקרים מקרי ניתוח החלפת מפרק ירך וטרשת רב מערכתית על פי קודים של פרוצדורות ואבחנות, בהתאמה.

החוקרים העריכו באמצעות כלים סטטיסטיים את הקשר בין טרשת רב מערכתית לבין סיבוכים בבית החולים (זיהום שתל, מתן עירויים, רביזיה בבית החולים, תמותה) בעקבות הניתוח וכן שימוש קשור במשאבי מערכת הבריאות ( הוצאות בית חולים, שהייה באשפוז, שחרור שאינו לבית המטופל).

תוצאות המחקר הראו כי מתוך 4,116,485 ניתוחים להחלפת מפרק ירך אשר בוצעו בארה"ב בין 1998 ל-2014, אחוז המטופלים עם טרשת רב מערכתית היה 0.06% (n = 2672).

החוקרים מצאו כי אצל המטופלים עם טרשת רב מערכתית יחס הסיכויים היה גבוה יותר (רווח בר- סמך 95%) עבור התוצאים הבאים לאחר ניתוח החלפת מפרק ירך: שחרור למקום שאינו בית המטופל, 1.25 (רווח בר-סמך 95% 1.03-1.50); שהייה באשפוז >3 ימים, 1.61 (רווח בר-סמך 95% 1.35-1.92); עירוי, 1.54 (רווח בר-סמך 95% 1.28-1.84); רביזה בבית החולים 9.53 (רווח בר-סמך 95% 6.75-13.46). עבור שאר התוצאים שנבדקו, לא נמצא הבדל סטטיסטי משמעותי.

מסקנת החוקרים הייתה שטרשת רב מערכתית היתה קשורה לשיעור גבוה יותר של סיבוכים בבית החולים ולשימוש במשאבי מערכת הבריאות בעקבות ניתוח להחלפת מפרק ירך.

מקור:

Jasvinder A. Singh et. al (2020) The Journal of Rheumatology DOI: https://doi.org/10.3899/jrheum.190783

נושאים קשורים:  טרשת רב-מערכתית,  ניתוח החלפת מפרק ירך,  תוצאים,  מחקרים
תגובות